• người đang truy cập
   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
   Sáng ngày 15/01/2021 trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020. Đến dự có ông Lê Minh Quốc Cường – Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Phương– Phó Chủ tịch Công đoàn và ông Võ Đông Duy - Trưởng phòng dạy nghề Sở Lao động Thương binh và Xã hội; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường


   Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị do các em khoa Âm nhạc thực hiện


   Đại biểu và toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên chức của nhà trường

   Mở đầu hội nghị, Thầy Nguyễn Tấn Phước - Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả năm học 2019 - 2020 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021


   Thầy Phạm Văn ngàn - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2020 và phương hướng năm 2021

   Thầy Ngô Phước Chánh - Phó Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính báo cáo nội dung đóng góp ý kiến, kiến nghị, hiến kế của cán bộ viên chức từ các phòng, khoa


   Thầy Ngô Phước Chánh - Phó Trưởng Tổ chức – Hành chính

   Thầy Phạm Văn ngàn - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trả lời ý kiến đóng góp cho hội nghị của cán bộ, viên chức trong nhà trường và thông qua danh sách giới thiệu đại biểu đi dự hội nghị CBCCVC Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương năm 2021

   Ông Lê Minh Quốc Cường – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu đóng góp ý kiến cho hội nghị


   Ông Lê Minh Quốc Cường – Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội phát biểu ý kiến

   Trong năm học 2019 -2020 với sự phấn đấu nỗ lực của các cán bộ, viên chức; nhà trường được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 05 viên chức và danh hiệu lao động tiên tiến cho 33 viên chức


   Ông Lê Minh Quốc Cường – Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội trao danh hiệu CSTĐCS


   Bà Nguyễn Thị Thu Phương trao giấy khen cho các tập thể Hoàn thành tôt nhiệm vụ trong năm học

   .


   Thầy Phạm Văn Ngàn - trao danh hiệu LĐTT cho các cá nhân


   Thầy Nguyễn Tấn Phước - trao danh hiệu LĐTT

   Thầy Phạm Văn Ngàn - Phó Hiệu trưởng phụ trách đại diện chính quyền; Thầy Ngô Phước Chánh - Phó Chủ tịch Công đoàn đại diện Công đoàn thành viên và Thầy Lưu Tuấn Thành - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên đại diện Đoàn thanh niên ký kết giao ước thi đua năm 2020


   Đại diện Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên ký kết giao ước

   BBT

   Trở về